home
   Nalazite se: O KOMPANIJI > ENERGETSKI SUSTAVI NAPAJANJA > Alternativni sustavi napajanja > Vodikovi energetski blokovi > Načini dobivanja vodika

NAČINI DOBIVANJA VODIKA
 

1 ) LABORATORIJSKI :
 
  • U Kippovom aparatu reakcijom metala s kiselinom. – Redoksov sustav.
  • Djelovanje vode na čvrste hidride.
  • Otapanje metala koji prave hidrokso komplekse u lužinama .
  • Elektroliza vode ( u praksi otopine alkalijskih hidrida ).
 
2 ) INDUSTRIJSKO DOBIVANJE VODIKA :
               
Hoffmanov model elektrolize
 
 
NAPOMENE :
 
  • Pojedini načini industrijske proizvodnje vodika imaju koeficijente iskorištenja > od 70 % , ali nedostatak je u djelomično/ili potpuno neekološkoj proizvodnji.
 
GORNJA NAPOMENA BITNA JE U GLOBALNIM PROMIŠLJANJIMA EKOLOGIJE : „ EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO GORIVO NIJE I POTPUNO EKOLOŠKO RJEŠENJE UKOLIKO JE NAČIN DOBIVANJA GORIVA NEEKOLOŠKI „.
 
  • Uz sve mogućnosti dobivanja vodika koje su naznačene u materijalima i koje su financijski puno prihvatljivije i sa većim čimbenicima iskorištenja, osnov daljnje proizvodnje i u ovom trenutku realne tehnološke mogućnosti svode se na elektrolizu vode .
 
 
 
 
PROCES PROIZVODNJE EL.ENERGIJE IZ VODIKA – SHEMA – ENERGETSKI VODIKOV BLOK
 

 Vidi dalje pod MOGUĆNOSTI SUSTAVA NAPAJANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM