home
   Nalazite se: O KOMPANIJI > ELEKTROINSTALACIJE I ELEKTROMONTAŽA

ELEKTROINSTALACIJE
 

Električne instalacije u osnovi dijelimo na dvije osnovne tehnološke grupacije i to na :

 • Instalacije jake struje
 • Instalacije slabe struje

a najčešća podjela energetskih instalcija definirana je osnovnim tehničkim značajkama : naponskim nivoom i frekvencijom i uobičajena podjela niskonaponskih energetskih instalacija je pri naponskom nivou do 1500 VDC , odnosno 1000 VAC pri 40Hz, 50Hz ili 400 Hz što ne znači mogućnost i drugih frekvancija napona. Instalacije napona višega od navedenih čine visokonaponske energetske instalacije.

U sklopu naše raspoloživosti rada ulaze obje kategorije instalacija koje u naravi sačinjavaju :

 • kabeli/vodiči
 • razdjelnici
 • zaštitne, upravljačke, mjerne, nadzorne i sklopne naprave
 • razdjelni ormari
 • podrazvodi
 • elektroinstalacijski pribor od sustava vođenja kabela, utičnog pribora, sklopki, prekidača, spojnih naprava, kutija...
 • kao i sve ostalo obuhvaćeno općim pojmovima elektroopreme.....

Mjesta izvođenja elektroinstalacija su razna od stambenih objekata, poslovnih prostora, industrijskih postrojenja, poljoprivrednih dobara, gradilišta itd. pa do elektroinstalacija u samim većim sklopovima, uređajima, strojevima...

Elektroenegetske instalacije se izvode kako bi se osiguralo napajanje potrošača električnom energijom. Uz energetske instalacije imamo još znatan broj podgrupa elektroinstalacija, kao gromobranska instalacija koja se postavlja u cilju zaštite ljudi i objekata od štetnog djelovanja atmosferskog električnog pražnjenja. Telekomunikacijske instalacije omogućavaju prijenos podataka.

Postoje sljedeće vrste telekomunikacijskih instalacija:

 • optički kablovi
 • LAN mreže
 • patch panel
 • telefonske instalacije
 • instalacije interfona
 • instalacije zajedničkih radio i TV antena
 • instalacije interne televizije
 • instalacije razglasa
 • instalacije računalnog sistema
 • instalacije centralnog sistema satova...

U signalne instalacije spadaju:

 • instalacije električnog signala dojave zvukom
 • instalacije protivpožarnog sistema
 • instalacije protivprovalnog sistema i instalacije poziva u hotelima i bolnicama...

Kao što se vidi, signalne i telekomunikacione instalacije su srodne i očekivati je da će daljnjim razvojem tehnike doći do njihovog potpunog objedinavanja.

Naša tvrtka obavlja SVE vrste elektroinstalacija !!!!

Najkvalitetniju izrada elektroinstalacija obavljamo kada smo u posao uključeni od samih početaka. Od idejno tehničkog rješenja pa do konačne izvedbe i održavanja. U mogućnosti smo izraditi sve radove od prethodnih, pripremnih, privremenih, dizajnerskih, izraditi i/ili dobaviti potrebnu opremu, sklopove, uređaje, te uz naše radnike uz primjenu najsuvremenijih uređaja, instrumenata, testera itd cjelokupne instalacije zgotoviti na optimalan način.

Sve potrebne dokumente, certifikate i potrebne ateste izdajemo po obavljenim radovima i sve osiguravajuće kuće prihvaćaju naše dokumente, a po želji investitora u mogućnosti smo osigurati monitoringsistem obavljenih radova, kao i 24 satno dežurstvo uz obavljanje potrebnih-hitnih intervencija po pojavi kvara.
Naše dežurne službe rade NON-STOP. Vrijeme odziva izuzetno je kratko.

OVO NIJE NAŠ URADAK – TAKO ONI RADE !

 • REFERENC LISTA ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA
 • OBJEKTI I GRADILIŠTA NA KOJIMA TRENUTNO OBAVLJAMO RADOVE


za sve treba instalacija