home
   Nalazite se: O KOMPANIJI > ENERGETSKI SUSTAVI NAPAJANJA > Baterijski sustavi

BATERIJSKI SUSTAVI NAPAJANJA


Baterijska postrojenja se koriste kao rezervni izvori napajanje trošila i napajaju trošila kada osnovni sustavi napajanja iz bilo kojeg razloga to nisu u mogućnosti.

Energija potrebna za napajanje trošila akumulira se u akumulatorskoj bateriji (akumulatoru). Bitno je za naglasiti da postoji razlika između potrošene energije za akumuliranje u baterije i energije koju je moguće iz baterije predati teretu. Odnos maksimalno moguće predane energije i utrošene energije za akumuliranje predstavlja faktor iskorištenja baterije.
 
Kod olovnih akumulatorskih baterija taj faktor kreće se od 85% do 95%, ovisno o strujama punjenja i pražnjenja te o krajnjem naponu pražnjenja. Baterijsko postrojenje sastoji se od baterijskih članaka nazivnog napona 2V ili baterijskih blokova koji se sastoje od serijski spojenih 2V članaka smještenih u jedan kontejner te kao takvi predstavljaju jednu cjelinu. Uobičajeni nazivni naponi baterijskih blokova su 4V, 6V ili 12V.
 
Međusobnim serijskim spajanjem baterijskih elemenata (članaka ili blokova) definiramo ukupni napon baterijskog postrojenja (baterije). Kapacitet baterije definiran je kapacitetom članka ili bloka. Međusobnim paralelnim spajanjem baterijskih elementa povećavamo kapacitet baterije (2, 3 ili 4 puta).

skica spajanja baterijskih elemenata
 
NAPOMENA: nije preporučljivo spajati više od 4 baterijska elementa u paralelu jer se tada počinju javljati problemi nejednolikog punjenja paralelno spojenih elemenata. Do navedenog dolazi radi različitog unutarnjeg otpora pojedinog baterijskog elementa te time do različitih struja koje prolaze kroz paralelne grane baterije.
 
Trenutno se kao stacionarne baterije pretežno koriste olovne baterije i to u obliku klasičnih olovnih baterija (sa tekućim elektrolitom), te u obliku hermetički zatvorenih VRLA baterija (Valve Regulated Lead Acid). U grupaciji VRLA baterija postoje dvije vrste baterija: AGM (baterije sa apsorbiranim elektrolitom) i GEL baterije u kojima je elektrolit vezan u želatinastoj masi – gelu.
 

 

 

Primjeri klasičnih i VRLA baterija (2V članak i baterijski blokovi 6V i 12V)

 
Osim olovnih baterija na nekim postrojenjima koriste se i NiCd baterije, no zbog njihovog izrazito štetnog utjecaja na okoliš i visoke cijene, uglavnom se koriste samo tamo gdje se zbog klimatskih ili nekih drugih uvjeta ne mogu koristiti olovne baterije. U posljednje vrijeme svjedoci smo razvoja novih tehnologija akumulatorskih bateija (NiMH, Li-ion, Li-poly…) Trenutno se zbog cijene i nekih tehnoloških razloga (problemi sa velikim kapacitetima) rijetko koriste, no za očekivati je da će u budućnosti i njihova primjena rasti.
 
U tehnološkom smislu standardne aku-baterije mogu biti : klasične izvedbe ( sa elektrolitom H2SO4 u tekućem stanju ), hermetičke izvedbe ( varijante apsorbiranog elektrolita i gel elektrolita ).
 
Baterije smještamo na tri osnovne pozicije i to :
 • Unutar samog uređaj, kao sastavni dio uređaja
 • Unutar ormara ( baterijskog ) koji se postavlja pored osnovnog uređaja
 • Na baterijske koji se postavljaju pored osnovnog uređaja ili u posebnu baterijsku prostoriju

Primjeri smještaja baterija : unutar samog uređaja i na baterijskom stalku pored osnovnog uređaja

Naša tvrtka posjeduje znanja, sposobnosti, opremu i alate, kao i djelatnike koji su u mogućnosti pristupiti izgradnji kompletnog postrojenja.

Ovisno o potrebama kupca pristupamo i djelomičnim poslu na izgradnji objekta ili isporuci samo pojedine tehnološke cjeline.

 
Izbor baterije:

Da bismo vam mogli kvalitetno izabrati optimalnu bateriju za vaše potrebe, potrebno nam je dostaviti određene ulazne podatke kao što su:
 • Namjena aku-baterije
 • Smještaj : mjesto i raspoloživi prostor za ugradnju/smještaj aku-baterija
 • Nazivni napon te dopuštene tolerancije napona baterije na uređaju
 • Potrebna autonomija rada sustava (željeno vrijeme rada na aku-baterijama)
 • Karakteristike tereta (iznose struja ili snaga u realnom vremenu za vrijeme rada na baterijama)
 • Temperatura okoline i ostali bitni mikroklimatski uvjeti
 • Postoji li podatak max struje kratkog spoja zbog potreba zašite strujnih krugova, selektivnosti...
 • Procjena vremena trajanja uređaja na koji se implementiraju baterije
Na području aku-baterija radili smo gotovo sa svim značajnijim svjetskim proizvođačima kao : EXIDE, SONNENSCHEIN, YUASA, FULMEN, HAGEN, MEŽICE, SUNLINE, WING, FIAMM, CHLORIDE..... Za sve navedene proizvođače posjedujemo svu tehničku dokumentaciju potrebnu za projektiranje, montažu, održavanje i obavljanja kapacitetnih proba.
 
Ukoliko Vam treba tvrtka koja će za vas snimiti postojeće stanje, iznaći optimalno tehničko rješenje sa izračunima i prijedlogom dobavljača, izraditi sve dokumente i projekte, riješiti pitanje ostale opreme, montaže, puštanja u rad do održavanja, slobodno nam se obratite.
 
Naše 20 godišnje iskustvo u projektiranju, isporuci, ugradnji, održavanju i ispitivanju baterijskih postrojenja kapaciteta od 1,2Ah do 3000Ah daje nam za pravo tvrditi da na polju akumulatorskih baterija možemo zadovoljiti sve vaše zahtjeve.
 
Uz potrebnu stručnost, naročitu pažnju uvijek smo pridavali i pridajemo zaštiti okoliša i očuvanju prirode. Temeljem toga uspostavili smo i certificirali sustav sukladan normi ISO 14001.
 
Radi održavanja visokog standarda čuvanja okoliša veliku važnost pridajemo direktnim edukacijama uposlenika na tu temu. Ponosno možemo ustvrditi da nikada, niti jedan baterijski blok ili članak nije po demontaži i isteku životnoga vijeka završio u prirodi nego je zbrinut prema zakonskoj regulativi. Na stranici REFERENTNE LISTE u mogućnosti ste pregledati osnovne podatke našega rada na navedenom području.
 
Nekoliko fotografija objekata na koje smo isporučili i ugradili baterije:

Solarne baterije – objekt Odašiljači i veze Aku baterije na stalcima otpornim na potrese
– objekt T-HT Zagreb, Utrina
 
 
Prostorija baterijskog napajanja objekta HEP – Zagreb , Avenija grada Vukovara 37