home
   Nalazite se: O KOMPANIJI > ENERGETSKI SUSTAVI NAPAJANJA > UPS

UPS

 
UPS- sustavi besprekidnog napajanja, uređaji su koji napajaju trošila izmjeničnim naponom 231V ili 400V na način da pri nestanku mrežnog napona bez prekida napajaju potrošače koristeći baterije iz uređaja kao izvor električne energije.
 
Osnovni dijelovi UPS-a su:
 
 • Ispravljač (AC/DC)
 • Akumulatorska baterija (osigurava autonomiju uređaja)
 • Invertor – pretvarač (DC/AC)
 • Elektronička preklopka (osigurava besprekidnu promjenu izvora napajanja)
 
Shema rada UPS uređaja
 
Osnovne vrste UPS uređaja ovisno prema načinu rada:
 
 • Off line
 • Line interactive
 • On line
 
Off line i Line interactive – osnovna značajka ovog tipa je da su trošila preko elektroničke preklopke stalno spojena na mrežu, a u trenutku nestanka mrežnog napajanja preklopka prebacuje na napajanje iz baterije (vrijeme preklapanja 2-3 ms). Uglavnom uređaji manjih snaga (do 3-4kVA).
 
On line – osnovna značajka ovog tipa uređaja je da su trošila cijelo vrijeme napajana preko dvostruko pretvorenog napona (AC/DC – DC/AC). Teret ne registrira nestanak mrežnog napona jer invertor nastavlja rad na način da energiju crpi iz aku baterija, odnosno nema nikakvog preklapanja. Elektronička preklopka automatski preklapa na napajanje iz mreže samo u slučaju kvara invertora. Zbog stalnog dvostrukog pretvaranja napona svi dijelovi uređaja su robusniji i kvalitetniji i time i skuplji.
Ovi uređaji namijenjeni su za zahtjevnije korisnike. Proizvode se od malih snaga 500-600VA do snaga od nekoliko stotina kVA.
 
Prilikom izbora optimalnog UPS uređaja potrebno je definirati slijedeće:
 
 • Primjenu
 • Potrebnu snagu
 • Autonomiju (vrijeme rada bez mrežnog napajanja)
 • Potrebu za daljinskim nadzorom
 • Potrebu za daljinskim upravljanjem
 • Odnos ulazno-izlaznog napona (1F/1F; 3F/1F; 3F/3F)
 • Potrebu za redundancijom
 
Najčešće korištenje UPS uređaja:
 
 • Napajanje PC
 • Napajanje servera
 • Napajanje sistem sala
 • Napajanje telekom opreme
 • Napajanje različitih uređaja u medicini
 • Napajanje nužne rasvjete
 • Sigurno napajanje upravljačkih krugova raznih energetski i industrijskih postrojenja (trafostanice, elektrane, proizvodne linije…)
 • Napajanje nadzornih i alarmnih sustava
 
 
Primjeri UPS uređaja:
 
Off-line 
Line Interactive
   
 On-Line – 1F/1F 3-8kVA
On-Line – 3F/3F – 10-30kVA  On-Line – 3F/3F – 200kVA