home
   Nalazite se: O KOMPANIJI > VLASTITI PROIZVODI

VLASTITI PROIZVODI


Dugogodišnjom prisutnošću na tržištu uvidjeli smo veliku potrebu krajnjih kupaca za sustavima napajanja prilagođenim specifičnim potrebama i zahtjevima kupaca. Uočena potreba rezultirala je nekim našim proizvodima takozvane ''custom'' izvedbe.

Ovdje govorimo o sustavima napajanja slijedećih kategorija:
 
 • DC sustavi napajanja
 • Elektroagregatski sustavi napajanja
 • AC sustavi besprekidnog napajanja
 • Alternativni sustavi napajanja
 • Mjerna i ispitna oprema za baterijske sustave
 
DC sustavi napajanja:

Mnogi naši kupci često imaju potrebe za specifičnim izvorima DC napajanja za potrebe upravljanja rasklopnim postrojenjima, te za mjerenje i signalizaciju stanja opreme. Ovdje govorimo o DC naponima 12V, 24V, 48V, 110V i 220V, te snagama od 200W do 4-5kW. Velikim proizvođačima proizvodnja takve vrste opreme nije interesantna jer je ukupna količina takve opreme u odnosu na standardnu opremu koju proizvode osjetno ispod 1% godišnje proizvodnje. Osim toga, zbog malog broja komada i nestandardnih rješenja, konačna cijena takve opreme na kraju bude previsoka.
 
Nama kao malom proizvođaču, takav proizvod je vrlo interesantan. Krajnji kupci prepoznali su naše prednosti kod proizvodnje takve vrste opreme te smo uspostavili dobru suradnju sa velikim tvrtkama kao što su ABB, Siemens, VIPnet, HT …
 
Našim sustavima DC napajanja napajaju se objekti kao što su:
 
 • TE-TO Zagreb
 • EL-TO Zagreb
 • Vetropack – tvornica stakla
 • NEXE-cementara Našice
 • TE Plomin
 • Gavrilović mesna industrija
 • VIPnet
   
     
Sustav 110Vdc/40A   Sustav 2 x 24V/150A
     
     
Sustav 2 x 24V/150A
  Sustav 48V/250W
     
 
Sustav 48V/200W - subrack

 

Elektroagregatski sustavi napajanja

Neki naši kupci imaju vrlo specifične zahtjeve vezane uz korištenje elektroagregata kao rezervnog izvora napajanja. Ti zahtjevi očituju se u posebnim načinima startanja agregata, posebnim zahtjevima vezanim uz priključenje tereta na agregatsko napajanje, posebnim zahtjevima vezanim za upravljanje, zaštite, signalizaciju, mjerenja, daljinski pristup, buku, hlađenje, dovod i odvod zraka, dovod goriva… I ovdje se mogućnost proizvodnje kvalitetne i cijenom prihvatljive opreme pokazala kao naša velika prednost pred velikim proizvođačima.

U ovom proizvodnom segmentu od dobavljača smo nabavljali standardnu motor-generatorsku grupu, te pojedine komponente sustava (CPJ, prekidače, ormare, relejnu i signalno-upravljačku opremu…). Nakon dobave u naše proizvodne prostore, navedenu opremu smo sukladno našoj projektnoj i proizvodnoj dokumentaciji slagali u gotov proizvod, koji je bio u svim detaljima prilagođen zahtjevima kupca.
 
Neki od naših kupaca agregatskih sustava napajanja:
 
 • THT – napajanje glavnih telefonskih centrala
 • Optima Telekom
 • NK Cibalia Vinkovci – osnovno napajanje rasvjete stadiona
 • Periska – Vinkovci - rezervno napajanje gradskih bazena
 • NK Karlovac – osnovno napajanje rasvjete stadiona
 • NK Zadar – osnovno napajanje rasvjete stadiona
   
     
Agregati 20kVA – posebna izvedba
  Agregati 23kVA – posebna izvedba
     
     
Upravljački ormar agregata prilagođen zahtjevima T-HT

 

AC sustavi besprekidnog napajanja

Pojedini naši kupci izrazili su potrebu za AC besprekidnim napajanjem, ali koje neće biti klasični UPS, već sustav koji će se moći nadograditi na njihov postojeći veliki sustav DC napajanja. Ovaj zahtjev riješen je proizvodnjom DC/AC pretvaračkog sustava kome je izvod DC napona bila postojeća 48V ili 60V akumulatorska baterija korištena za napajanje telekomunikacijske opreme. Karakterističan kupac ove vrste opreme je HEP.

 

Alternativni sustavi napajanja

Pod ovim sustavima napajanja podrazumijevamo sustave koji koriste slijedeće izvore električne energije:
 
 • Sunce
 • Vjetar
 • Tekući vodik
Obzirom da se ovi sustavi moraju prilagođavati svakom kupcu (položaj objekta, okrenutost prema suncu i vjetru, prisutnost ili ne mrežnog napajanja itd, svaki od poslova ovoga tipa poseban je projekt za sebe. U poslovima vezanim uz alternativne izvore naša tvrtka pojavljivala se kao isporučitelj dijela opreme ili kao projektant i isporučitelj kompletnog sustava napajanja.
 
Alternativni sustavi napajanja koriste se kao:
 
 • Sustavi bazirani na jednoj vrsti izvora
 • Sustavi barirani na nekoliko vrsta izvora – hibridni sustavi
Zadnje vrijeme fokusirani smo na dizajniranje hibridnih sustava pošto oni imaju veliki potencijal postati bitan izvor napajanja u onim krajevima gdje je upitno napajanje preko javne mreže, ili javna mreža ne postoji. Ovi sustavi prilagođeni su kako malim privatnim objektima (kuće, vikendice…) tako i profesionalnim objektima (restorani na otocima, apartmani i kuće za najam, manji gospodarski objekti, telekom objekti…)
 
Zbog toga što su ovi sustavi apsolutno čisti (emisija CO2=0) i što krajnjem korisniku daju apsolutnu neovisnost o vanjskom dobavljaču električne energije, u ovim sustavima vidimo veliku mogućnost razvoja naše tvrtke.
 
     
Napajanje objekta Odašiljači i veze    Kuća za odmor na Braču
 

Mjerna i ispitna oprema za baterijske sustave

Višegodišnji rad na održavanjima baterijskih sustava napajanja stvorio je potrebu za razvojem samostalnog (pametnog) mjernog uređaja za mjerenje kapaciteta akumulatorske baterije. Naime pod pojmom mjerenja kapaciteta akumulatorske baterije podrazumijevamo terećenje baterije stalnom strujom u nekom vremenu (3; 5; 10 sati) i periodičko mjerenje napona baterije, odnosno napona svakog elementa te baterije (članka ili bloka).
 
Sam postupak nije naporan, no zahtijeva boravak dva ispitivača tijekom cijelog vremena izvođenja mjerenja. Pošto su najčešće rađena mjerenja strujom I10 (znači u trajanju 10 sati) to je značilo da od ukupno 10 sati mjerenja, na stvarne aktivnosti vezane uz mjerenje potrošeno je oko 1,5 sat, a preostalo vrijeme je potrošeno na čekanje termina mjerenja.
 
Mjerni uređaj koji smo razvili MPS 537-1 zadovoljava sve tražene uvjete po pitanju samostalnosti u radu, pouzdanosti, jednostavnosti, točnosti mjerenja i na kraju što nije zanemarivo, cijene. Za dodatne informacije u vezi uređaja obratite nam se s povjerenjem.
 
Kako bi kao tvrtka mogli zaokružiti cjeloviti proces organizacije rada na elektroenergetskim sustavima napajanja uz ranije navedene tehnološke cjeline i time svakom kupcu naših roba i usluga prižili kompletnu uslugu morali smo odgovoriti na jedno osnovno pitanje :
 
 • Možemo li napraviti proizvod iz naših tehnoloških grupacija po želji kupca „end custommer designe“ kojega nema na standardnom klasičnom tržištu nabave roba ?
Naravno da takav proizvod mora biti po : zadovoljavajućim kriterijima kvalitete, odgovarati propisanim normama, imati propisane certifikate i u svakom slučaju proći potrebnu proceduru koju finalni proizvod mora proći da bi mogao sa sigurnošću biti ugrađen u/na/sa opremom ostalih EU ili drugih svjetskih proizvođača.

U proteklom periodu po pitanju vlastitih proizvoda možemo iste podijeliti u nekoliko grupacija :
 
 1. Oprema/radovi/usluga dorada, izmijena i ostalih zahvata na opremama ostalih proizvođača kako bi kupcu osigurali potrebne, odnosno tražene karakteristike jer najčešće takvih gotovih nema na tržištu.
 2. Komplatni vlastiti proizvodi na području ispravljačko-pretvaračkih sustava jer tražene tehničke detalje roba na tržištu nije mogla zadovoljiti, a pogotovo za specijalne na,mjene tipa : rudarstvo, brodske izvedbe, S izvedbe.....
 3. Kompletni vlastiti proizvodi na poručju elektroenergetskih ormara razvoda električne energijejer u tom tehnološkom segmentu uz teškoće nabave gotovih uređaja za klasičan elektro razvod za razvod sa sustavima napajanja je gotovo nemoguće osigurati.
 4. Elektroenergetski ormari razvoda i zaštite diesel-agregatskih postrojenja raznih specijalnih namjena. Pojedini specifični kupci tipa telekomunikacija, brodari, naftne i plinske platforme.... imaju izuzetno zahtjevne sustave zaštite, regulacije, automatike i upravljanja tako da je uobičajen razvoj, izrada i distribucija vlastitog proizvoda
 5. Prateća oprema na području alternativnih sustava napajanja u samim počecima nije bila dobavljiva...
 6. Specifični uređaji/instrumenti.... koji su specijalistički na području elektroenergetskih sustava napajanja i kojih nije bilo na tržištu, te razni ostali ...
Za potrebe proizvodnje osigurali smo sve potrebne preduvjete.
 
Otvoreni smo za upite za davanje ponude za uređaje po vašoj potrebi, a na REFERENTNOJ LISTI možete pregledati popis osnovnih uređaja i opreme. Također na stranici PROIZVODI možete pregledati – skinuti – manju količinu prospektnih materijala pojedinih uređaja/sustava.