home
   Nalazite se: REFERENTNE LISTE > BATERIJSKI SUSTAVI

REFERENTNE LISTE BATERIJSKIH POSTROJENJA
PREMA MJESTU UGRADNJE I KAPACITETU

 

OBJEKT NAPON KAPACITET KOM.
HEP NDC ZAGREB, Av.Vukovar 37 400 V 224 Ah 4
HEP TS Kukljica 110 V 165 Ah 1
HEP TS Vis 110 V 165 Ah 1
HEP TS Grohote 110 V 165 Ah 1
HEP TS Silba 110 V 165 Ah 1
HEP TS Lošinj 110 V 165 Ah 1
HEP TS Korčula 110 V 50 Ah 2
HEP TS Mandalina 110 V 165 Ah 1
HEP HE Orlovac 48 V 165 Ah 2
HEP HE Dubrovnik 48 V 165 Ah 2
HEP TS Zadar 48 V 165 Ah 1
HEP TS Cavtat 110 V 100 Ah 1
HEP TS Mlini 110 V 100 Ah 1
HEP TS Zadar Centar 220 V 165 Ah 2
HEP TS Zadar Centar 48 V 165 Ah 2
HEP HE Zakučac  220 V 350 Ah 4
HEP HE Zakučac  48 V 350 Ah 4
HEP HE Zakučac  110 V 200 Ah 1
HEP HE Zakučac  48 V 165 Ah 1
HEP PP Zagreb 48 V 220 Ah 4
HEP PP Zagreb 220 V 100 Ah 1
INA 220 V 200 Ah 2
INA        12V RAZNI TIPOVI ca 250
12 V RAZNI TIPOVI ca 300
mali  komutacijski  sustavi 12 V RAZNI TIPOVI ca 1000
TELEKOM  BIH 12 V 180 Ah 80
ERICSSON-N.TESLA 24 V 60 Ah 10
TS  VUKOVAR 220 V 165 Ah 1
TS   POŽEGA 35/10 220 V 165 Ah 1
TS  BOL  110 V 165 Ah 1
HEP  Av. VUKOVAR , ZAGREB 24 V 196 Ah 1
SIEMENS / HPT  TKC ZAGREB – GSM 48 V 800 Ah 4
SIEMENS / HPT  TKC  PAZIN – GSM 48 V 90 Ah 4
SIEMENS / HPT  TKC  PAZIN – GSM 48 V 192 Ah 3
NACIONALNA I SVEUČ.KNJIŽNICA 110 V 114 Ah 1
NACIONALNA I SVEUČ.KNJIŽNICA 24 V 360 Ah 1
HEP TS JARUN 220V 300Ah 1
HEP TS ČIČE 220V 300Ah 1
SIEMENS/HPT TKC Sl. Brod 48V 800Ah 4
SIEMENS/HPT TKC Sl. Brod 48V 256Ah 2
SIEMENS/HPT TKC Sl.Brod 48 V 350 Ah 2
SIEMENS/HPT TKC Sl. Brod 48V 224Ah 7
SIEMENS/HPT TKC Sl. Brod 48V 128Ah 2
SIEMENS/HPT TKC Sl. Brod 48V 90Ah 5
SIEMENS/HPT TKC PAZIN 48V 224Ah 1
SIEMENS/HPT TKC PAZIN 48V 128Ah 1
SIEMENS/HPT TKC PAZIN 48V 90Ah 3
SIEMENS/HPT TKC PAZIN 48V 54Ah 5
SIEMENS/HPT TKC PAZIN 48 V 36 Ah 3
HT- Direkcija Telekomunikacija 48 V 180 Ah 4
HT –Informatika /Elektrometal/ 380 V 250 Ah 4
VIP-NET (Žitnjak) 48V 3000Ah 6
VIP-NET (Rijeka) 48V 2000Ah 2
HEP HE PERUĆA 48V 160Ah 2
HEP HE PERUĆA 220V 250Ah 2
DRŽAVNI HMZ 48V 180Ah 3
DRŽAVNI HMZ 48V 165Ah 4
INFOTEL- 360 V 100 Ah 2
INFOTEL- 12 V 20 Ah 30
INFOTEL- 12 V 25 Ah 46
INFOTEL- 12 V 40 Ah 90
INFOTEL- 12 V 80 Ah 30
INFOTEL- 12 V 160 Ah 60
INFOTEL- 12 V RAZNI TIPOVI 200
HŽ – za pružne prijelaze 24V 65Ah 36
48V 160 Ah 4
48 V 110 Ah 2
48V 80 Ah 2
24 V 425 Ah 1
MEP 12 V 65 Ah 22
MEP 12 V 25 Ah 10
MEP 12 V 180 Ah 2
MEP 12 V RAZNI TIPOVI 40
MUP RH za relejne sustave 12V 600 Ah 4
MUP 12 100 Ah 30
VIP-NET (Split) 48V 1000 Ah 2
HEP (Zagreb, Av. Vukovar) 48V 1000 Ah 2
KONČAR-INEM (Grčka) 48V 100 Ah 1
KONČAR-INEM (Grčka) 48 V 300 Ah 1
KONČAR – INEM 380 V 160 2
KONČAR-SPLIT 110 V 160 12
RIZ-ODAŠILJAĆI (Libija) 24V 200 Ah 3
RIZ-ODAŠILJAĆI (Libija) 110 V 200 Ah 3
DRŽAVNI HMZ (za solarne sustave) 24V 230 Ah 4
ADRIATIC BB (solarni sustavi) 24 V 720 Ah 8
ADRIATIC BB (solarni sustavi ) 12 V 230 Ah 16
ADRIATIC BB (solarni sustavi) 12 V razni 50
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI 48V 160Ah 68
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI 48V 110Ah 98
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI 48V 120Ah 78
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI 48V 180Ah 54
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI 48V 300Ah 8
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI 48V 100Ah 12
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI 48V 550Ah 18
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI 48V 1000Ah 7
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI 48V 600Ah 4
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI 48 V 130 Ah 170
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI 360 V 65 4
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI 360 V 32 2
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI 48 V 30 15
INFOTEL 360V 26Ah 1
INFOTEL 360V 60Ah 1
ELEKTROCENTAR PETEK (za INA) 24V 180Ah 24
ELEKTROCENTAR PETEK ( za INA ) 24 120 Ah 36
MARETON 12V 100Ah 40
MARETON 12V 25Ah 50
MEDICUS MATEA (za inv. Kolica) 24V 25Ah 91
MEDICUS MATEA (za inv. Kolica) 24V 30Ah 37
MEDICUS MATEA (za inv. Kolica) 24V 55Ah 16
HEP – ELEKTRA ZAGREB (za sustave vlastite proizvodnje PSKZ 48/250-7) 48V 25Ah 32
MUP RH 48V 100Ah 3
MUP RH solarni sustavi 12V 720Ah 12
HT solarni sustavi (Kornati) 48V 720Ah 6
HT solarni sustavi (Kornati) 48V 960Ah 4
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI (solarni sustavi za VIPnet) 24V 720Ah 7
EMERSON ENERGETSKI SUSTAVI (solarni sustavi za VIPnet) 24V 720Ah 10
HT – razni objekti 48V 130Ah 8
T-HT data centar Utrina (UPS) 480V 160Ah 6
T-HT data centa Utrina (UPS) 480V 250Ah 4
T-HT glavna centrala Draškovićeva- ZG 48V 520Ah 4
T-HT Split 48V 520Ah 2
T-HT Zadar 48V 520Ah 2
T-HT Dubrovnik 48V 520Ah 1
T-HT Zgrb (S.Kraljevec, Rudeš, Bukovačka) 48V 520Ah 6
T-HT Sisak 48V 520Ah 2
T-HT 48 V 200  Ah 4
T-HT 48 V 300  Ah 2
T-HT 48 V 420  Ah 2
T-HT 48 V 600  Ah 2
Optima telekom 48 V 165 Ah 8
Emerson energetski sustavi 48V 45Ah 97
Emerson energetski sustavi 48V 200Ah 33
Sunčani Hvar (baterije za 8 kom UPS) 384V 26Ah 8
Hrvatske Ceste 216V 85Ah 6
T-HT 48V 160Ah 116
T-HT 48V 155Ah 74
T-HT 48V 125Ah 22
VIP-net 48V 155Ah 38
VIP-net 48V 125Ah 29

 
U dvadesetak godina isporučeno je i instalirano više od 2.500 T baterija.

Napomene : PROFESIONALNOST, TEHNIČKA SLOŽENOST, OBIM ISPORUKE OPREME, MONTAŽE, ODRŽAVANJA ......

  • > od 95 % postrojenja rađeno u sustavima profesionalne izvedbe korisnika viših i visokih tehnoloških standarda.
  • Telekom kompanije zastupljene sa : > od 75 % isporuka – sve baterije isporučivane telekom kompanijama atestirane od strane državne komisije
  • U sklopu isporuke baterijskih članaka/blokova najčešće je isporučivana tvornička ili po narudžbi roba-spojni materijal, baterijski vodovi, baterijski osigurači i prateći materijal, kao i stalci ili baterijski ormari razne izvedbe.
  • Postrojenja su ugrađivana prvenstveno u zgradama, te u samostalnim kontejnerima za vanjsku ugradnju.
  • U više od 90 % isporuka obavljali smo osobno cjelovitu montažu isporučenih postrojenja.

Pri obavljanju navedenih radova preuzmani su i obavljeni poslovi kao : demontaža postojećih postrojenja-zbrinjavanje...- ostali građevinski i prateći radovi, doprema opreme, dorada opreme-prilagodba potrebama, instaliranje i puštanje u rad, izdavanje potrebne servisne, projektne, izvedbene dokumentacije, kao i ispitni protoikoli isporučenih postrojenja i prateće opreme.

Na najvećem broju isporučenih baterija izrađenih u gel tehnologiji redovno održavanje nije potrebno, kao ni na hermetičkoj agm tehnologiji, izuzev pregleda spojnih mjesta, a za potrebe održavanja klasičnih baterija nužno je održavanje. Po potrebi za sve naše kupce obavljali smo testiranje/ispitivanje kapaciteta baterije i eventualne servisne radnje. Kako bi koristili automatske načina mjerenja i pohrane podataka i izbjegli slučajne greške razvili smo i proizveli automatske mjerače kapaciteta baterija. Osim korištenja za vlastite potrebe iste smo u nekoliko navrata proizvodili za potrebe drugih korisnika.

U dijelu aku-baterija naznačili smo neke od proizvođača baterija sa kojima smo imali ili imamo dugoročnu suradnju i posjedujemo svu potrebnu tehničku dokumentaciju nužnu za projektiranje, montiranje i održavanje baterijskih postrojenja.

U SLUČAJU POTREBE DODATNIH INFORMACIJA I DETALJA O PROJEKTIRANJU, UVJETIMA RADA , ODRŽAVANJA.... OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM.